Euroregion Karpacki - Flaga PL Euroregion Karpacki - Carpathian Euroregion | Parki narodowe flora fauna i kraje Euroregionu
 

GTE.pl - Pozycjonowanie
Marketing Internetowy


Chemia
Chemia


Parki Narodowe
Parki narodowe


Pozycjonowanie
Typinski.pl


Dodaj do ulubionychZwierzęta KarpatFauna kręgowców zasiedlających pasma Karpat ma nieco odmienny charakter od fauny nizin. Różnice dotyczą jednak tylko wyższych partii gór, gdyż skład gatunkowy zwierząt występujących na terenie pogórza i regla dolnego jest prawie taki sam jak na obszarach niżowych.
Karpaty zamieszkuje ok. 70 gatunków ssaków, z czego najliczniej reprezentowane są gryzonie, z których żyją tu 24 gatunki. Nietoperzy jest 17 gatunków, a drapieżnych - 13. Spośród gryzoni kilka gatunków jest typowych dla obszarów górskich. Ryjówka górska Wyłącznie w Tatrach, i to powyżej górnej granicy lasu występuje świstak (Marmata marmota), którego liczebność po polskiej stronie tych gór niewiele przekracza 100 osobników. Również tylko w Tatrach, i na wysokości 1 200-2 200 m n.p.m., jest spotykany polnik śnieżny (Mioratus rnvafls).
Endemiczna dla Karpat Zachodnich darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus) żyje w Tatrach i na Pilsku w Beskidzie Żywieckim. W iglastych lasach i kosodrzewinie zamieszkuje ryjówka górska (Sorex alpinus), przedstawicielka ssaków owadożernych. Inny przedstawiciel tej grupy, rzęsorek mniejszy (Neomys anamalus) zasiedla wilgotne biotopy do wysokości 2 000 m n.p.m.. Typowo górskim ssakiem parzystokopytnym jest żyjąca w strefie alpejskiej kozica (Rupicapra rupicapra); liczebność populacji zamieszkującej po polskiej stronie Tatr waha się od l00 do 200 osobników. Karpaty zamieszkuje także jeleń szlachetny(Cervus elaphus). Wilk Największym drapieżnikiem południowego krańca Polski jest niedzwiedź brunatny (Ursus arctos). Jego karpacka populacja liczy obecnie ok. 100 osobników, które rozmieszczone są od Bieszczadów po Beskid Żywiecki.
Innymi dużymi drapieżnikami są wilki (Canis lupus) i rysie(Lynx lynx), które mają wprawdzie szersze rozmieszczenie, ale największa ich koncentracja w Polsce występuje właśnie w Karpatach. Liczebność wilka szacuje się na 400 osobników, a rysia na ok. 200. Natomiast wyłącznie w Karpatach żyje inny drapieżnik z rodziny kotów - żbik(Felis silvestris).
Z ptaków w Karpatach gnieździ się blisko 150 gat. Najbardziej liczni są przedstawiciele rzędu wróblowatych - 83 gat., następnie drapieżne - 13, oraz dzięcioły - 9 gatunków. Poza tym żyją tu kuraki - głuszec (Tetrao urogallus) i jarząbek (Bonasa bonasia) , krzyżodziób świerkowy, sowy - włochatka, puchacz (Bubo bubo) i puszczyk uralski. W Tatrach, Bieszczadach i Beskidzie Niskim żyją pojedyncze pary orła przedniego.
W Karpatach żyje aż 7 gat. gadów. Dla węża Eskulapa Bieszczady są północną granicą zasięgu.
Z płazów góry zamieszkuje salamandra plamista, traszka karpacka i kumak górski.