Euroregion Karpacki - Flaga PL Euroregion Karpacki - Carpathian Euroregion | Parki narodowe flora fauna i kraje Euroregionu
 

GTE.pl - Pozycjonowanie
Marketing Internetowy


Chemia
Chemia


Parki Narodowe
Parki narodowe


Pozycjonowanie
Typinski.pl


Dodaj do ulubionychPieniny


Trzy Korony Pieniny to pasmo górskie we wschodniej części Pasma Skalicowego, przy granicy ze Słowacją. Długość ok. 10 km, szerokość do 4 km. Najwyższy szczyt - Trzy Korony - ma wysokość 982 m n.p.m. Zbudowane z wapieni jurajskich i kredowych, wystających ponad obszary zbudowane z mniej odpornych margli kredowych i fliszu. Wapienie pienińskie mają charakter utworów pelagicznych. Są to białe ,jasnoszare wapienie z rogowcami, odporne na czynniki niszczące. Budują one najwyższe szczyty Pienin (Sokolicę, Trzy Korony).Na obszarze Pienin utworzono Pieniński Park Narodowy. W Pieninach występuje bogactwo szaty roślinnej. Kilka gatunków występuje w Polsce tylko w Pieninach, np. chryzantema Zawadzkiego, która ma dalsze stanowiska w środkowej Rosji i na Dalekim Wschodzie, czy jałowiec sawina, rosnący dalej na południe oraz w Alpach.


Basen pieniński od pd. i pn. był ograniczony dwoma grzbietami: na pd. grzbietem Andrusowa, który oddzielał go od basenu serii wierchowych, na pn., za grzbietem czorsztyńskim, stanowiącym rodzaj podmorskiego wyniesienia, znajdował się basen magurski wchodzący w skład Karpat zewnętrznych. Przełom Dunajca i widok na Trzy Korony Na pn. stronie grzbietu Andrusowa osądzała się seria haligowiecka. Kolejna seria - pienińska, gromadziła się w najgłębszym miejscu basenu, dalej ku pn. głębokość basenu stopniowo malała i powstały serie braniska, niedzicka, czertezicka i najpłytsza - czorsztyńska. Największe różnice facjalne występują między seria pienińska i czorsztyńska, pozostałe serie maja charakter pośredni. Grzbiet Andrusowa wznosił się w mezozoiku ponad powierzchnie morza. W czasie ruchów płaszczowinowych został on pogrążony, a obecnie o jego istnieniu świadczą jedynie pochodzące z grzbietu otoczaki występujące w utworach basenu pienińskiego pasa skałkowego. Kompletne profile serii skałkowych zaczynają się w rożnych piętrach Iiasu, a w przypadku serii pienińskiej dopiero w dolnym bajosie (środkowa jura). Starsze utwory występują jedynie sporadycznie. Reprezentowane są one przez niektóre ogniwa triasu i dolnej jury. Zgubienie dolnych części profili nastąpiło w czasie ruchów płaszczowinowych.